Välj en sida
Om stostammen
Nummer
78
Kommer från stoet
Tatty 2508
Historia
Hingstar som tillhör

Älve 1355, Findus 1472, Block 1807, Primör 2038