Välj en sida
Om stostammen
Nummer
64
Kommer från stoet
Sessan 6583
Historia
Hingstar som tillhör

Isidor 1976