Välj en sida
Om stostammen
Nummer
5
Kommer från stoet
Norma 1792
Historia
Hingstar som tillhör

Skjerdingsson 1839, Cengal 1874, Sand 1888, Zebb 1922, Ask 1943, Lukas 1961, Selims Goliat 1996, Buster 2112

Visar 1 - 4 av 4
Buster 2112
Verksam i avel
Lukas 1961
Ej verksam i avel