Välj en sida
Om stostammen
Nummer
39
Kommer från stoet
Griniborka 1544
Historia
Hingstar som tillhör

Uno 1068, Grikar 1077, Tyrgil 1193, Mynte 1209, Vendin 1267, Myntus 1274, Uril 1287, Lilleman 1586, Tunar 1626, Tuff 1636, Urmo 1830, Stjärnman 1891, Sickel 1894, Lundar 1948, Tyke (2121)

Visar 1 - 3 av 3
Lundar 1948
Verksam i avel
Tyke (2121)
Ej verksam i avel, Prövohingst