Välj en sida
Om stostammen
Nummer
32
Kommer från stoet
Nelly 1664
Historia
Hingstar som tillhör

Trygg 637), Grim 829, Öder 1432, Riston 1752, Rapid 1879