Välj en sida
Om stostammen
Nummer
31
Kommer från stoet
Vima 15669
Historia
Hingstar som tillhör

Frejk 1797, Cenit 1853