Välj en sida
Om stostammen
Nummer
30
Kommer från stoet
Stella 14873
Historia
Hingstar som tillhör

Jurist 1798, Opus 1860, Skalm 1890, Takt 1896, Trakt 1898, Vind 1942, Rask 2086