Välj en sida
Om stostammen
Nummer
25
Kommer från stoet
Maja 1957
Historia
Hingstar som tillhör

Basen 1385, Casper 1464, Ingeman 1534, Mustard 1791, Friskus 1856