Välj en sida
Om stostammen
Nummer
19
Kommer från stoet
Norma 2885
Historia
Hingstar som tillhör

Egal 1730, Jeppe 1847, Furir 2063, Mjärde 2107

Visar 1 - 2 av 2
Furir 2063
Verksam i avel
Mjärde 2107
Kastrerad