Välj en sida
Om stostammen
Nummer
14
Kommer från stoet
Noota 15808
Historia
Hingstar som tillhör

Norne 1851, Backdalas Kämpe 2048