Välj en sida
Om stostammen
Nummer
10
Kommer från stoet
Docka 3890
Historia
Hingstar som tillhör

Sund 1506, Hajk 1773, Kopek 1834, Viktig 2001