Välj en sida
Band
XXI
År
1945
Stamboksredaktör
Karl Eriksson
Stamboksförda ston
9786 - 10644
Stamboksförda hingstar
1230 - 1247