Välj en sida
Band
71
År
1995
Stamboksredaktör
Sven Dyrendal
Stamboksförda ston
22286 - 22376
Stamboksförda hingstar
1883 - 1891