Välj en sida
Band
57
År
1981
Stamboksredaktör
Sven Dyrendal
Stamboksförda ston
20510 - 20648
Stamboksförda hingstar
1718 - 1727