Välj en sida
Band
55
År
1979
Stamboksredaktör
Sven Dyrendal
Stamboksförda ston
20268 - 20384
Stamboksförda hingstar
1701 - 1708