Band
Förberedande
År
1909
Stamboksredaktör
Wilhelm Hallander
Stamboksförda ston
1 - 382
Stamboksförda hingstar
1 - 305
Fakta

Stambok öfver nordsvenska hästar i 5:e och 6:e hästpremieringsdistrikten.

Share This