Språngrullans funktion och utformning

Information från Licens- och språngraulleansvarig Anna-Caisa Lindbäck

Då det kommer en del frågor kring språngrullan, dess funktion och utformning ska jag försöka svara på det här. Syftet med språngrullan är en redovisning över betäckta ston ett visst år av just den hingsten. De uppgifter som ska finnas med är dels hingstens namn, stamboksnummer och stationeringsort. För varje sto redovisas sen betäckningsrapportnummer, vilka datum stoet är betäckt samt uppgifter om stoet (registreringsnummer, ev stamboksnummer) och ägaren, har man betäckt ett sto som inte finns i Blå Basen är det viktigt att man sänder med kopia på pass så hon kan föras in med väsentliga uppgifter. När man sedan redovisar resultat från fjolårets betäckningar är det viktigt att kön samt födelsedatum anges alt andra uppgifter om inget levande föl fötts. Viktigt är att man som hingsthållare är ärlig och inte förskönar sin hingst statistik. Språngrullan ska sedan undertecknas av hingsthållaren, gärna med namnförtydligande.

Varför vill avelsföreningarna ha in dessa papper?

Vi använder dem bland annat som grund för olika avdelningar i stamboken, för tilldelande av registreringsnummer över födda föl, beräkning av hur mycket stöd vi är berättigade att söka tex fölstöd, kontrollera vem som stått som uppfödare vid tillfället för betäckningen, kunna plocka ut statistik, se vart hingstarna varit stationerade under åren (till exempel vid utdelande av hingsthållarutmärkelse) och för att kunna spåra individers ursprung. Det är både registratorn och stamboksredaktören som sedan kontrollerar dessa uppgifter. Den språngrulla som går att skriva ut via webben för de som redovisar där saknar tyvärr väldigt mycket uppgifter. Därför vill vi att ni som hingsthållare tar er tiden att fylla i en av det ex föreningen använder. Den finns numera också som en i fyllnadsbar PDF.

Olika års uppgifter måste skrivas på olika papper då de arkiveras i olika pärmar och ska vara tydliga att läsa även för kommande registratorer. Om uppgifter saknas eller är felaktiga får språngrulleansvarig lägga en massa tid på det. Jag svarar mer än gärna på frågor och hjälper er gärna om det är något jag kan göra men hör av er i tid!

Ni som hingsthållare måste ha koll på datum och papper, det är inte föreningens uppgift att fylla i eller skicka kopior pga slarv eller nonchalans. Information och språngrulla skickas ut samt finns på hemsidan. Har man behov av fler språngrullor men inte har möjlighet att skriva ut eller kopiera kontakta då mig i god tid så hjälper jag till med det.

Ni som stoägare har ansvar att kontrollera vilka papper som ska vart och när, att rapportera korrekta och ärliga uppgifter till hingsthållaren och föreningen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig via e-post registrator@nordsvensken.org eller telefon 070-780 58 00 (helgfri vardag kl 8-10).

Varukorg
Rulla till toppen