Välj en sida

Information om nya djurhälsoförordningen

15 feb, 2021 | Riks

Den 21 april träder en ny djurhälsoförordning i kraft, Animal Health Law (AHL), vilket beslutats av EU. Det främsta syftet är att förbättra djurhälsan och fokus ligger på åtgärder som ska förhindra utbrott av olika sjukdomar. Många regler i AHL har funnits tidigare men vissa nya djurslag börjar omfattas av reglerna.

Jordbruksverket arbetar för fullt med att anpassa svensk lagstiftning efter den nya förordningen och ett antal föreskrifter har lämnats på remiss. Svenska Hästavelsförbundet, SH är representerade i den referensgrupp som samordnas av Hästnäringens Nationella Stiftelse och som kommer att lämna in remissvar från hästnäringen på de aktuella remisserna. Därefter tar SJV beslut om formuleringarna i de nya lagtexterna.

Det Svenska Hästavelsförbundet vet redan nu kommer införas och blir en stor förändring för den som håller häst, kallad aktör i lagstiftningen, är att hästanläggningar ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Likaså ska hästarna ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Om hästen flyttar till en annan anläggning och ska vistas där i minst 30 dagar ska den person som driver den nya anläggningen registrera att hästen befinner sig där. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras. 

Vidare kommer det att bli krav på att den häst som chipmärks från 21 april ska märkas med ett godkänt chip som har svensk landskod. Jordbruksverket ansvarar för att godkänna chiptillverkare och kommer att tillhandahålla en lista över vilka chip som är godkända att använda för märkning av häst. 

Jordbruksverket har samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig. Håll koll på sidan https://jordbruksverket.se/AHL

Svenska Hästavelsförbundet förväntar sig att Jordbruksverket allt eftersom regelverken blir beslutade kommer att publicera tolkningar och vägledningar.

Liknande inlägg

Katalog till avelsvärdering på Gotland

Katalog till avelsvärdering på Gotland

Den 6-7 mars 2021 är det avelsvärdering för hingstar på Gotland. Sex nordsvenska hingstar är anmälda för avelsvärdering och en för sundhetskontroll. Katalog för arrangemanget finns att ladda ner nu!...

läs mer

Lär dig mer!

Här kan du fördjupa dig om den nordsvenska brukshästen, dess ursprung och statistik om stamboken under åren som gått.

 Nordsvensk Brukshäst

Nordsvensk brukshäst - ett kulturarv

Den nordsvenska hästens ursprung

Avel

Statistik på betäckningar

Stamboken

Alla stamböcker

Stambokens nytta och betydelse

Antal stamboksförda ston och hingstar i fem årsintervall

Stostam

Stostammar

Vad är en stostam?

Hingstlinjer

Nordsvenska hingstlinjer/grenar

Premiering

Hästpremiernigsnämnden förr i tiden