Information om FNH-distriktet i Jönköping

Om medlemsskapet

När du blir medlem i FNH riksorganisationen blir du automatiskt medlem i distriktet samtidigt.

Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH, som bildades 1924 är den nordsvenska brukshästens riksavelsorganisation har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring, med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom energi, rörlighet, hållbarhet mm. Föreningsarbetet bedrivs till stor del ute i distrikten. Varje distrikt har en egen styrelse. Utifrån antalet medlemmar har varje distrikt representanter i FNH’s fullmäktige. Stämma hålls varje år i samband med Hästdagen. Riksföreningen ansvarar för stamboksföring och fölregistrering samt utfärdar hästpass. De anordnar kurser och konferenser och bedriver informationsverksamhet bl.a. genom ett stående utrymme i tidningen Hästen.

För medlemskap i riksföreningen (inklusive distriktet) inbetalas medlemsavgift på 450:- per år (familje och ungdomsmedlemmar betalar 350 kr/år)
Varje huvudmedlem får medlemstidningen som utkommer med 4 nummer per år samt den årligt utkommande stamboken.

Jönköpings Läns Distrikt av Föreningen Nordsvenska Hästen (AKTIVITETSKASSAN)

I distriktet i Jönköpings län bedriver vi ett stort antal aktiviteter årligen. Många kostnadsfria och en del till självkostnadspris. För att få vara med på aktiviteterna betalar du 100 kronor per år till vår aktivitetskassa. (OBS, du kan vara med i aktivitetskassan även om du inte är medlem i riksföreningen)

Vill du/ni vara med på våra aktiviteter kontakta någon i styrelsen alternativt betala årsavgiften a´ 100:- på föreningens bankgiro: 303-9625 eller Swish, 123 552 33 11. Märk inbetalningen med ”Aktivitetskassan och ert namn, adress och telefonnummer.”

För att

Varukorg
Rulla till toppen