Fölbidrag 2019, utbetalningsomgång I

29 jun, 2020 | Avel | 0 Kommentarer

Utbetalning av fölbidrag för 2019 års fölårgång har påbörjats med 53 föl per ras.

Den 18 juni 2020 betalades det ut för inkomna ansökningar för följande föl:

Ardennerston 23-19-0001 tom 23-19-0030

Ardennerhingstar 23-19-5001 tom 23-19-5026

Nordsvenska ston 22-19-0001 tom 22-19-0034

Nordsvenska hingstar 22-19-5001 tom 22-19-5028

Gotlandsruss 30-19-0001 tom 30-19-0056

Det kan ta upp till några dagar innan pengarna finns på kontot, beroende av bank.

I och med att dessa pengar betalats ut, kommer ansökan om delutbetalning skickas till Jordbruksverket. När sedan utbetalning sker, kan ny utbetalning påbörjas. Hur lång tid detta tar påverkas helt och hållet av den handläggningstid som utbetalningsenheten på Jordbruksverket tar i anspråk, och är utanför avelsföreningarnas påverkan.

Har ni frågor om något gällande administrationen av fölbidragen 2019 är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Liselotte Erixon

Åslunda 202

195 92 MÄRSTA

Tel 08-591 434 03, vardagar 8.00-11.00

E-post sekreterare@gotlandsruss.se

Liknande inlägg

Resultat SM Bästa Ungdom

Resultat SM Bästa Ungdom

Bästa Ungdom blev Tova Jonsson på Lukas 22-04-5066. Priset togs emot av ägare och ordinarie ryttare och kusk Karin Söderqvist, som lånat ut Lukas till Tova Jonsson.

läs mer
p Betala betäckningslicensen

Betäckningslicens kostar 500 kr och ska vara FNH tillhanda senast 2020-05-01. Betalning görs till plusgiro 645 24 20-0 eller Swish 123 063 13 82. Ange hingstens namn och stamboksnummer. Licensen skickas när betalning har inkommit.

Förseningsavgift
För sent inkommen betalning beslås med förseningsavgift, fram till sista juni 1 000 kr + 500 kr. Från 1 juli 3 500 kr + 500 kr.