Välj en sida

Frivilligt körprov (FKP) och körbarhetsintyg (KBI) hösten 2020

Information från styrelsen till distrikten inför höstens FKP/KBI-prov.

Distrikten håller i detta under hösten 2020, förslagsvis under oktober och november. 

Anmälan av tid, plats och domare och kontaktperson samt eventuell betalningsmottagare ska ske till föreningens sekreterare, sekreterare@nordsvensken.org snarast möjligt för publicering på bland annat föreningens hemsida. 

Anmälan för deltagande av proven ska ske till arrangerande distrikt. 

Inbjudan till övriga raser som har FKP/KBI-prov görs i första hand av distrikten på lokalnivå. Inbjudan kommer även att ske på riksplanet. 

De FKP/KBI-prov som sker hösten 2020 anses godkända om hästarna visas exteriört 2020 eller 2021. 

i Regler

Syftet med FKP och KBI är att premiera och uppmuntra till körda hästar och att stimulera till ökad körkunskap och utbildning av körhästar. 

Regler FKP och KBI

u Frågor

Eventuella frågor som kan uppstå besvaras av föreningens ordförande, Kåre Gustafson på telefon 070 – 555 04 63 eller föreningens sekreterare, Annica Igemo sekreterare@nordsvensken.org 

[ninja_tables id=”2511″]