Enkät till hästverksamheter

Hästnäringens Yrkesnämnd genomför en undersökning kring kompetensbehovet hos arbetsgivare i hästnäringen. Bakgrunden är bland annat pågående utredningar inom gymnasieskolan där näringen förväntas inkomma med synpunkter på framtida utbildning. 

Vi är medvetna om att de senaste månadernas utveckling kan ha förändrat förutsättningarna för din verksamhet och kompetensbehovet. Utgå från din nuvarande situation.

Enkäten är anonym och inga uppgifter kommer att kopplas till en specifik verksamhet om man inte själv skriver in dessa uppgifter. 

Vi önskar svar på enkäten senast den 30 november. 

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar 

Sara Westholm
Kanslichef, Hästnäringens Yrkesnämnd

Länk till enkäten

Varukorg
Rulla till toppen