Distrikt: Södra Älvsborg

Visar 1 - 4 av 4
Status
Licens
Fakta
Namn
Stamboksnummer
Född
Färg
Mor
Mankhöjd
Algot (2115)
Prövohingst, Verksam i avel
Län
Södra Älvsborg
Licens
2020
Enok (2117)
Prövohingst, Verksam i avel
Län
Södra Älvsborg
Licens
2020
Radar 1955
Verksam i avel
Far
Län
Södra Älvsborg
Licens
2020, 2021
Titan 2102
Verksam i avel
Län
Södra Älvsborg
Licens
2020