Dags för pass-ansökan!

Det är den tiden på året då det är dags att ansöka om pass för föl födda 2020, här kommer lite information från FNHs registrator Anna-Caisa Lindbäck. Mer information samt kontaktuppgifter till Anna-Caisa hittar du här!

Många kontaktar mig och undrar vad som ska skickas in, nedan följer några punkter med vad en ansökan ska innehålla, kom ihåg att ni själva ansvarar för att ansökan skickas in i tid, det är inte id-kontrollantens ansvar. På www.svehast.se finns en lista över godkända id-kontrollanter

  • Betäckningsrapport alt registreringsansökan

Vilket som ska skickas in beror på hur hingsthållaren rapporterat in betäckningen, pappersformat alt elektronisk. Betäckningsrapporten är handskrivet 2/3 A4 ark medan registreringsansökan är en datautskrift, oavsett vilken av dessa du har så ska du läsa igenom noga, fylla i de uppgifter som saknas ang dig som uppfödare samt undertecknas

  • Signalementsbeskrivning

Denna fyller id-kontrollanten i, kontrollera att fölets namn är korrekt stavat och att kön samt id-kontrollantens underskrift finns med

  • Chipmärkningsrapport

Även denna fyller id-kontrollanten i, kontrollera även här ovanstående uppgifter samt att er adress är korrekt

  • Tagelprov

Id-kontrollanten tar lite tagel från fölets svans och sätter detta i ett uppmärkt och förslutet kuvert

  • Överblivna chipremsor

Dessa skickas in då en kommer att klistras in i passet, ev övriga arkiveras med passansökan

  • Ev överlåtelse av uppfödarskap

Om du lånat eller lånat ut ett sto där en annan person än ägaren ska registreras som uppfödare fylles detta dokument i, det finns att skriva ut från hemsidan alt beställas från undertecknad.

Posta allt i ett rekommenderat brev till:

Föreningen Nordsvenska Hästens registratur

Anna-Caisa Lindbäck

Storvägen 66

952 04 Pålänge

Lite mer att tänka på…

Om ansökan inkommer före 1 november är kostnaden 900 kr, efter det 1300 kr, passet skickas och betalas mot postförskott, kontrollera att uppgifterna i passet är korrekta då ni får det, om inte kontakta registraturen omgående.

Från 2013 får hästens namn innehålla maximalt 12 tecken (mellanslag, punkter etc inräknat), tänk igenom namnet noga, namnbyte godkänns endast då en hingst blir godkänd för avel och namnet funnits på en sen tidigare godkänd hingst de senaste 50 åren. Det är relativt vanligt att namnet är stavat på olika sätt på ansökans olika delar.

Kom ihåg att med uppfödare avses stoets ägare vid fölets födelse om inte ägaren skriftligen avsagt sig uppfödarskap, kontrollera därför att ägarändring är inskickad och utförd om ni nyligen köpt modern.

Hästar som får pass efter de tidsgränser som anges i hästpassförordningen tas ur livsmedelskedjan redan vid tillverkning av hästpasset. Kom därför ihåg att skicka in ansökan i tid dvs inom 6 månader från födelsen eller senast 31 december födelseåret, beroende vilket som inträffar sist.

Om ert sto blivit betäckt med mer än en hingst föregående år krävs härstamningskontroll mot fader, detta görs genom att du som uppfödare skickar in tagelprov till husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU (mer information på deras hemsida) resultatet skickas sedan in tillsammans med passansökan

Om ditt sto är av annan ras skickas passansökan till Svenska hästavelsförbundet, kontrollera vilka uppgifter de vill ha

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till undertecknad via mail, sms eller telefon (telefontid vardagar 8-10) Frågor via messenger besvaras ej.

Lycka till med ert föl!

Varukorg
Rulla till toppen