Välj en sida
Årsmöte

Årsmöte

FNH Västerbotten inbjuder till årsmöte den 17/3 kl 18.30 via Teams länk.Anmäl ditt deltagande i mötet till brukshastar@gmail.com innan den 10/3. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 3/3 och mailas till ovanstående mail.