Välj en sida

Årsmöte

29 jan, 2022 | Västerbotten

FNH Västerbotten inbjuder till årsmöte den 17/3 kl 18.30 via Teams länk.
Anmäl ditt deltagande i mötet till brukshastar@gmail.com innan den 10/3.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 3/3 och mailas till ovanstående mail.

Liknande inlägg