Angående avelsvärderingar för hingstar

Svenska Hästavelsförbundet arbetar för att de planerade avelsvärderingarna för hingstar ska kunna genomföras under april månad så som vi har planerat. Detta mejl är skickat till de hingstägare som anmält hingst samt till rasföreningarna som de anmälda hingstarna tillhör. 

Utifrån det smittläge som råder i dagsläget, både vad gäller Covid-19 och hästsmittor, har SH:s styrelse bestämt följande:

– Evenemangen kommer att vara helt publikfria. Tillträdde kommer inte ges till läktare i ridhuset. Det undersöks om det är möjligt få till någon form av live-sändning. 

 – Max två personer per anmäld hingst får komma in på området. Självklart stannar den person som är sjuk eller känner förkylningssymptom hemma!

– Inga hästar kommer att visas på ring, vilket innebär att hingstarna visas en och en enligt tidsprogram i katalogen. Nästkommande hingst kan vänta i ”collecting-ring”, eller liknande, så att ingen häst blir själv i ridhuset.  Alla ska skyndsamt åka hem efter att ha genomfört de moment som hingsten är anmäld till. 

– Det kommer inte vara någon kritik-ring. Nämnden sammanträder och ett besked skickas per mejl till den som har anmält hästen. Rosett för de som godkänts skickas ut samtidigt som avelsvärderingsbeviset via post.

– Hingstar för höjning kan tyvärr inte närvara, inte heller representant för häst som ska höjas. Rosett skickas ut tillsammans med avelsvärderingsbeviset i efterhand. 

– Krav på munskydd eller visir för hästägare inne hos veterinär och mätning eftersom det är här man kommer nära varandra. Munskydd eller visir även på dessa funktionärer. Mätperson och veterinär ska bära engångshandskar som byts mellan varje häst. Endast en person närvarar tillsammans med hingsten, den egna medhjälparen får vänta utanför. 

– I övrigt erbjuds munskydd till funktionärerna av SH. Hästägare ansvarar för att ta med eget munskydd till sig och sin medhjälpare. Handsprit ska erbjudas på området. 

– Att stalla upp i gästboxar bör undvikas i största möjliga mån med tanke på närhet mellan hästar och människor som kan bli i stallar!  Med tanke på att många har lång resväg är det inte alltid möjligt att åka samma dag till arrangemanget. Hästägare uppmanas ändå att tänka över sitt behov av uppstallning och om möjligt hålla hästen i transporten den tid som den inte är på någon bedömningsstation. 
Tidsprogram anpassas i största möjliga mån för att hästen ska vara så kort tid som möjligt på anläggningen. 

– Hästägare uppmanas starkt att inte dela utrustning med andra så som hinkar, grepar, tyglar etc på avelsvärderingsplatsen. 

– Hästägare ska ta tempen på sina hästar i veckan inför arrangemanget med tanke på framförallt EHV-1 för att tidigt se tecken på feber. Hästägarförsäkran ska signeras och lämnas in på plats. Läs noga igenom vad det är som du går i god för i samband med att du signerar hästägarförsäkran. 

– Den som stryker en sjuk häst återfår halva anmälningsavgiften utan att behöva uppvisa veterinärintyg. 

– Inga rasrepresentanter eller rasledamöter kommer att tillåtas på plats utan endast den fastställda avelsvärderingsnämnden dömer hästarna. Utöver nämnd och hästägare med medhjälpare är det endast i katalogen fastställda funktionärer som får närvara på arrangemanget. Ansvariga på plats uppmanas att minimera antalet funktionärer i största möjliga mån. Rasföreningar som har hästar anmälda av sin ras behöver inte bidra med funktionärer till avelsvärderingen i Skara i år enligt de skrivna avtalen mellan föreningen och SH.

Observera att ovanstående kan komma att ändras utifrån vilka restriktioner som är beslutade av Folkhälsomyndighet, regering och så vidare. 

Katalog inför evenemanget skickas ut ca 1,5 vecka innan visningen samt publiceras på SH:s hemsida. I katalogen kommer den information som var aktuell vid tryckningen att framgå. Håll därefter koll på SH:s hemsida för de senaste uppdateringarna om omvärldsläget ändras kort inpå. Ändringar av större karaktär meddelas per mejl till den person som anmält hingst till arrangemanget som ändringen berör. 

För motivering bakom de beslut som är fattade av styrelsen och som redovisas här ovanför hänvisas till ordförande Kåre Gustafson, 0705-55 04 63, ordforande@nordsvensken.org

För övriga frågor som rör arrangemangen kontaktas SH:s kansli.

Varukorg
Rulla till toppen