Välj en sida

Rapportera in språngrulla

Samtliga betäckta ston ska föras in på språngrullan, vilken senast 2021-09-30 ska ha kommit FNH:s språngrullaansvarig tillhanda. Om någon del av redovisningen inte inkommit 2021-10-01 ska detta rapporteras av resultatansvarig till styrelsen. Fullständig redovisning ska ha gjorts för att licens ska kunna lösas vid nästa licensansökan. Gäller även hingstar i utlandet samt hingstar som inte har betäckt några ston. Språngrulla bifogas, det går bra att kopiera denna om ni behöver fler. Språngrullablanketten finns även för nedladdning och ifyllnad via hemsidan, www.nordsvensken.org. 

Från 2016 finns möjlighet att välja om man vill redovisa hingstarnas betäckningar via betäckningsrapportblock eller elektroniskt, beställning av både elektroniska rapporter och tryckta block görs via SH:s hemsida där betalning med de vanligaste typerna av kort kan göras. I annat fall ska betalning sättas in på SH:s bankgiro 5472–6930. Vid betalning till bankgirot, märk betalningen med hingstens namn, registreringsnummer eller stamboksnummer och leveransadress. Om du önskar elektroniska rapporter ange ditt kontos mejladress. Om uppgifterna inte får plats skicka ett mejl till dem med förtydligande. 

Mer information om dem finns på SH:s hemsida www.svehast.se. Kom ihåg att en språngrulla ska fyllas i och skickas in även om man använder sig av elektroniska rapporter.

Säkerställ stoets identitet genom att kontrollera stoets hästpass. Ofullständigt ifyllda språngrullor/rapporter kommer att återsändas till hingstägaren/hingsthållaren för komplettering. Om hingsten inte betäcker under året ska detta meddelas till FNH:s registratur. 

Datum

okt 01 2021
Expired!

Tid

Heldag

Mer info

Läs mer här
Kategori

Arrangör

Föreningen Nordsvenska Hästen
E-post
fnh.riks@nordsvensken.org
Webbplats
nordsvensken.org
Läs mer här
QR Code