Välj en sida

Premiering Arvika travbana, 2021

Plats: Arvika travbana
Datum: 22 augusti 2021
Domare: Liselotte Erixon
Anmälan: https://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan
Proposition: https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2020/01/hastpremiering-till-hemsidan-2021.pdf
Körprov (FKP/KBI/Enkelt körprov) kommer att genomföras i anslutning till premieringen.

Vid frågor kontakta Karin Östlund
0705677946

Info från www.svehast.se:
På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.
I år håller vi alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 60 anmälda
hästar uppdelat i block om max 15 hästar.
Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras kommer ha förtur. Vid överskridet maxantal (60 st) förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska flyttas till annan premieringsplats. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.
Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.
Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet.
Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.

Taggar:

Datum

aug 22 2021
Expired!

Tid

Heldag

Arrangör

FNH Värmland
QR Code