Avelsvärdering Wången

Datum  2023-04-16 8:00 | 

Plats  Wången, Alsen, Sverige

Arrangör  Svenska Hästavelsförbundet

Sista anmälningsdatum  

Beskrivning

Anmälan ska vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning SH tillhanda på bankgiro 5472-6930 senast den 15 mars 2023 för att anmälan ska vara giltig.
OBS! Efteranmälningar accepteras ej.
Anmälan ska i första hand göras via internet i Blå Basen och i andra hand på fastställd blankett. Blanketten måste undertecknas i original och insändas till SH, i annat fall återsänds anmälan.
Vid anmälan via Blå Basen ska det referensnummer som genereras anges vid betalning av anmälningsavgiften. Vid anmälan på pappersblankett är det viktigt att inbetalningen märks med premieringsplats, hästnamn och registreringsnummer. Blankett och information finns att hämta på SH:s hemsida www.svehast.se
Vid anmälan via Blå Basen, gå in på följande länk http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2023011 och följ instruktionerna.
Vid internetanmälan ange endast klassens nummer enligt nedan:

Klass 1 Klass 2
Klass 3 Klass 4

Bruksprov och visning för 4-årig och äldre hingst.
Visning av 4-årig och äldre hingst som ej ska göra bruksprov p.g.a. rasvisa krav eller meriter. Meriter ska i samband med anmälan styrkas med officiella dokument så som protokollskopia etc.
Visning av 2 och 3-årig hingst (önskar du göra bruksprov – ange detta i text vid val av klass, ex. 3 B). Vilka raser som får visas som 2-åringar regleras i Hingstreglementet för aktuell ras. Sundhetskontroll för redan godkänd hingst (kallblod)

Daguppstallning (kostnadsfritt för hingstägaren, bekostas av lokala sponsorer) Dygnuppstallning (kostnadsfritt för hingstägaren, bekostas av lokala sponsorer)

Klass 5
Klass 6
Visning innebär att hingsten minst visas exteriört och veterinärt.

Anmälningsavgift: 1750 kr (inkl moms)
600 kr (inkl moms) för kallblodshingst som endast visas för sundhetskontroll
Hingst som kallas till höjning av nämnden/avelsorganisationen – ingen avgift.

Bilagor som ska skickas samtidigt som anmälan:
Uppgifter om officiella tävlings-, utställnings- eller andra meriter som ägaren vill åberopa vid avelsvärderingen. Endast officiella dokument, t.ex., protokollskopior, som styrker meriter ska skickas in.
Boka boende:
Intresset för avelsvärderingen är stort. Har du planerat att övernatta rekommenderar vi dig att boka boende på Wångens Värdshus 0640-174 17 så snart som möjligt.
Frågor
Har du frågor som rör anmälan, kontakta:
SH:s kansli på telefon: 0511-441 881 kl. 10-12, ej onsdag, alternativt sh@svehast.se
Har du frågor som rör det praktiska arrangemanget på plats, kontakta platsansvarig Ann-Britt Bergqvist på tele 070-396 23 69.
Katalog över anmälda hästar samt närmare anvisningar för hingstägare kommer att sändas ut till anmälda hingstägare innan avelsvärderingarna samt publiceras på SH:s hemsida, www.svehast.se
Pappersanmälan skickas till:
Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara

 

 

Varukorg
Rulla till toppen