2020 – året som gått

Här kommer en liten sammanställning i siffror över detta minst sakt ovanliga år!

Avel

Under 2020 hade 94 hingstar löst licens. Sammanlagt betäckes 442 nordsvenska ston och 17 ston av övrig ras. Det är en ökning i år i antal betäckta ston jämfört med 2019! Då betäcktes 414 nordsvenska ston och 7 av övrig ras.

Totalt föddes 264 föl. Av dessa 124 stoföl och 140 hingstföl.

Siffrorna är preliminära och kan komma justeras.

Premieringar, avelsvärdering och stambok

Av Kjell Olsson

Sommarpremieringarna blev ju speciella detta år. Corona (Covid-19) slog ju till på bred front. Folkhälsomyndigheten kom med restriktioner om att endast 50 personer fick vistas samtidigt på olika evenemang. Svenska Hästavelsförbundet (SH) beslutade då att sommarpremieringarna skulle läggas upp i block. Max 15 hästar i varje block och två personer/anmäld häst. 3-årsston och ston som skulle stamboksföras hade förtur. Och i mån av plats övriga. Klasserna för föl, sundhetskontroll av hingstar, frivilligt körprov, körbarhets- intyg samt visningsklass togs bort.

Frivilligt körprov (FKP) och körbarhetsintyg (KBI) har distrikten ordnat med och dom har utförts under hösten, har fungerat överlag bra, kanske lite trögt från några distrikt att skicka in protokollen till FNHs sekreterare. Fram till slutet av december har inkommit 48 godkända FKP och 31 godkända KBI, till detta har ett 15-tal körprov gjorts (och kan nog läggas till ytterligare protokoll när allt inkommit) men där har inte hästen visats exteriört på sommar- premieringen (gäller fyraåringar) För att det skall godkännas får hästen visas exteriört år 2021

Nordsvenska hästen leder stort  vad gäller visade hästar på sommar- premiering och så även detta år, mot övriga raser. EN  ELOGE TILL ALLA ÄGARE AV DEN NORDSVENSKA HÄSTEN för att ni anmäler och visar fram era hästar till sommarpremieringen för bedömning och därmed kan ju i  och med detta föräldrarna tillgodoräkna sig avkommans meriter och kommande höjningar av avelsvärdeklass, nog så viktigt. Sommarpremieringen skall vi värna och vara rädda om, har en mycket lång tradition som går tillbaka till år 1874, hela 147 år tillbaka i tiden!

Det visades 103 stycken 3-åriga ston på sommar premieringen 2020. Det föddes år 2017 137 stoföl och detta betyder att 75,2 % visades, ett mycket bra resultat, detta märkliga Corona-år.

Av dessa 103 visade 3-åriga ston har 48 stycken erhållit diplom, högst poäng-bedömt blev Bräcka 22-17-0034, e. Kronprins 1946 u. Smedsmo Pippi 23825 med 10-10-8-9-10= 47 p i Arvika. (Samma exteriöra poäng hade Petra 22979, med 10-9-9-9-10=47 p i Tångelanda år 2000)Dessa två ston är de högst exteriört bedömnda treåringar som tilldelats 47 p. Poängsystemet på treårsston infördes sent 1970-tal.

Klassen på 2020 års diplomston var hög med en 45 poängare och inte mindre än 9 ston som fick 43 p. 8 ston fick 42 p. 6 ston fick 41 p. 23 ston fick 40 p.

Övriga treårsston 19 ston fick 39 p. 24 ston fick 38 p. 7 ston fick 37 p. 4 ston fick 36 p. 1 sto fick 35 p.

Jämför man med 2019 års sommarpremiering visades 91 stycken 3-åriga ston, år 2016 föddes 132 stoföl och det gav 68,9 % visade detta år.

Det visades totalt 242 stycken nordsvenska brukshästar på sommarpremieringen i år, det är en minskning med närmare 200 hästar mot föregående år, (men man får ju ha i minnet att flera klasser togs bort detta år pga av Covid-19) under en 5-års period år 2015 till 2019 har den Nordsvenska Hästen dominerat stort vad gäller visade hästar på sommarpremiering, antalet har legat mellan 406 till 453 visade hästar per år.

På andra och tredje plats med antal visade hästar har det växlats under de 5 senaste åren mellan de två andra moderlandsraserna Ardenner och Gotlandsruss och då är det i stort sett hälften mot antal visade Nordsvenskar.

Till stamboken Band 96 år 2020 har inkommit 49 ston, av dessa har 28 ston erhållit avelsvärdeklass B, 19 ston har erhållit avelsvärdeklass AB, 1 sto har erhållit avelsvärdeklass A och 1 sto har erhållit avelsvärdeklass Elit, de två sista för avkommemeriter.

8 hingstar har stamboksförts, 5 har erhållit avelsvärdeklass AB och 3 har erhållit avelsvärdeklass B (äldre än 4 år).

8 nya prövohingstar har avelsvärderats med B för år 2020 och skall in för avelsvärdering  våren 2021 .

Stoinventeringen

Peter Ström från Granskningsgruppen rapporterar att totalt antal inventerade ston för 2020 är 142 st, varav 13 ston av dessa uttagna som extra bevarandevärda. De inventerade stona som inkommit är fördelade på följande län;

 • Uppland 8 ston
 • Skåne 7 ston
 • Göteborg/Bohuslän 23 ston
 • Värmland 8 ston
 • Kalmar 10 ston
 • Jämtland/Härjedalen 9 ston
 • Södra Älvsborg 40 ston
 • Halland 17 ston
 • Jönköping 15 ston
 • Kronoberg 6 ston
 • Västmanland 3 ston

Med detta vill vi önska alla ett gott slut på 2020 och vi ser fram emot 2021!

Varukorg
Rulla till toppen