Detta är ungdomsgruppen!
De hanterar frågor som rör ungdomarna ute i FNH-landet, och jobbar nära föreningens styrelse för att bevaka den yngre generationens intressen. De ordnar bland annat med det populära FNH-lägret som hålls varje sommar. Ett annat jobb är att bemanna föreningens monter vid Friends och andra evenemang. Man funkar också som bollplank för ungdomsansvariga ute i distrikten.
Den fina almanackan är inte att förglömma heller!

Kontakta ungdomsgruppen när du har funderingar på aktiviteter som kan locka fram de yngre!

Gruppens mailadress: fnhungdom@outlook.com

Sofia Martinsson, Stockholm, sammankallande
tel 076 843 88 19
Erika Karlsson, Blekinge
Mathilda Adamsson, Östergötland
Elvira Nordvall, Västmanland
Adelina Svensson, Jönköping
Sofia Kjellström, Värmland
Jennie Preiholt, Västmanland