Som medlem är du med och stöttar den nordsvenska brukshästen, den enda häst man behöver! Därtill får du ta del av det stycke svensk kulturhistoria som nordsvensken är.

Som medlem får du den årliga stamboken, som är själva grunden för varje avelsförening, vår fina tidning som kommer fyra gånger per år, och möjlighet att vara med på alla de evenemang och träningstillfällen som ordnas ute i distrikten. Du tillhör det distrikt där du bor och det är där du har din rösträtt, men du är välkommen på aktiviteter även i övriga distrikt.

Medlemsavgiften är 450 kr om du bor i Sverige, bor du utanför Sverige är den 500 kr. Familjemedlem i ordinarie medlems familj betalar 350 kr.

Gör så här:
Betala till bankgiro 5733-9574, postgiro 2 12 21-7 eller swish 123 362 92 43.
Ring eller maila vår kassör Jan Rudérus på 070-331 83 22
mailadress kassor@nordsvensken.org
eller skriv brev till Jan Rudérus, Bartna 230 Kullen, 655 95 Väse och lämna ditt namn, adress etc.

Du som redan är medlem får en faktura i slutet av året, när det är dags att betala ny medlemsavgift.

Välkommen till Föreningen Nordsvenska Hästen!