Under denna rubrik samlas det som mer direkt rör aveln av nordsvensk brukshäst.