hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Hästpass Ägarbyte Tilläggsregistrering Kastrering Länkar
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Tilläggsregistrering

Hästar som kommer från annat EU land och vistas i Sverige mer än 90 dagar skall tilläggsregistreras.
Hästens signalement skall kontrolleras mot passet av godkänd id-kontrollant, om hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske.

Följande ska skickas in till registaturen för att göra tilläggsregistreringar:

·         Passet i original

·         Hästens ägande skall styrkas antingen genom att bifoga en kopia på köpeavtal eller köpekvitto där uppgift om säljare, köpare, hästens namn och datum från vilket ägarskapet framgår. Om inte detta finns skall ett alternativt ägarintyg bifogas

Det utländska passet kommer inte att bytas ut mot ett svenskt om det uppfyller de krav som EU har fastställt. Endast om det utländska passet inte uppfyller EU:s krav kommer föreningen att arkivera det och utfärda ett svenskt pass.

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2017-01-04  Copyright: 2015-2020 All rights reserved