hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Hingsthållarutmärkelse Stora hingsthållarutmärkelsen Avelsdiplom Stora avelspriset
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Stora hingsthållarutmärkelsen

                                                                silvermedalj-3.jpg  silvermedaljarb-2.jpg 

På distriktsårsmöte i Västernorrlands län väcktes 1956 förslag om att FNH borde instifta ett förtjänstdiplom att utdelas till därför förtjänta hingsthållare. Förslaget till statuter för ett sådant diplom hade också insänts till styrelsen.

FNH:s styrelse beslöt ersätta det tilltänkta diplomet med Föreningens silvermedalj med gravyr, som utdelas efter samma principer som diplomet. Medaljen skulle åtföljas av en till vederbörande hingsthållare ställd tacksamhetsskrivelse från FNH. Senare har ett särskilt Diplom tryckts att utdelas samtidigt med silvermedaljen. FNH:s hingsthållarutmärkelse utdelades första gången 1957 och har fram t.o.m. 2018 tilldelats 177 personer. Stopptid för distrikten att inkomma med ansökningar är senast åtta veckor före årets fullmäktigemöte.

FNH:s styrelse har på styrelsemöte 2018-12-10 och 11 beslutat att införa ytterligare en utmärkelse som påbyggnad för föreningens hingsthållare/hingstägare:

Stora Hingsthållarutmärkelsen

Statuterna ska vara samma som för Hingsthållarutmärkelsen med tillägg: Hingsthållning ska ha varit 25 år i obruten följd.

 

Statuter för utmärkelsen:

 

1        Förtjänstmedalj kan tilldelas hästavelsförenings hingsthållare eller hingstskötare samt enskild hingsthållare, som själv äger och

          sköter sin hingst eller enskild hingstägares hingstskötare.

 

2        Förtjänstmedalj utdelas till person, som visat särskilt stort intresse för uppgiften och normalt endast i sådana fall,

          då hingsthållningen visat påtagliga spår i aveln.

 

3        Förtjänstmedalj kan utdelas för minst 25 års, i obruten följd, väl vitsordad hingsthållning, endast i undantagsfall på kortare tid.

 

4        Förtjänstmedalj kan ej utdelas retroaktivt, därest hingsthållningen upphört.

 

5        Det tillkommer FNH:s styrelse att på distriktsstyrelses förslag besluta om förtjänstmedaljs utdelande.

 

6        Samma hingsthållare kan tilldelas endast en medalj.

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2018-12-20  Copyright: 2015-2020 All rights reserved