hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Stambok Plan/riktlinjer Reglementen Avelsplan Mätinstruktion Betäckningsstatistik
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Reglementen

Klicka här för att se storeglementet.

Klicka här för att se hingstreglementet 2018-02-20.

Nya ändringar:

15 – Allmänt. Från och med 1 januari 2018 ska separata licenser för hingstar verksamma i Sverige, Norge och Danmark finnas. Vid för flyttning till annat land ansöks om ny licens för det aktuella landet, detta utan ny kostnad. Giltighetstid för inbetalad licensavgift är likställt med kalenderår.

17.2.8 – Uppförande hos veterinär. Hingstar som deltar på avelsvärdering ska poängsättas och verbalt omdöme ska avges avseende uppförande vid veterinärbesiktning. Poängen ska inte medräknas i den totala sammanställningen för hingsten. Poängskalan ska vara 1 – 10 där 10 är högsta poäng.

27 – Hingstägares skyldigheter och rättigheter. Nordsvenska Brukshingstar ska vara CEM-testade i Sverige efter vistelse i utland. Ston som är importerade ska CEM-testas före betäckning. Detsamma ska gälla för hingst som sätts i avel. Provtagning ska ske i Sverige och avläsas av SVA.

29 – Regler gällande hingstar av Nordsvensk Brukshäst. Hingst kan höja sin värdebokstav från B till AB om det kan uppvisas intyg från att den genomfört tävling i plöjnings- skogs- eller brukskörning i lägst distriktsmästerskapsklass utan uteslutning i något moment. Intyg/bevis om tävlingsmeriter ska bifogas anmälan till avelsvärdering.

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2018-02-26  Copyright: 2015-2020 All rights reserved