hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Länkar
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Registrering

pass_bild.jpg

Ansökningsblankett hästar

Ansökningsblankett

Ansökan avser, markera den siffra som gäller

1. Registrering/hästpass

2. Ändring i hästpass      3. Kastrering      4.  Uttagen ur livsmedelskedjan

                             Dat……………………….  Dat……………………

5. Tilläggsregistrering

6. Ansökan om duplikatpass – dödande av originalhandling Orsak………………………………………..

7. Förkommen betäckningsrapport - dödande av originalhandling Orsak…………………………..

8. Avliden häst             Dat…………………………………. Orsak………………………………….

9. Ägarbyte 

Hästens namn, (max. 12 tecken) ………………………………………………………………………………………………………….

Reg.nr/stamboksnr. ………………………………………..          Född år……………………………………………………………..

Ägare………………………………………………………………….          Adress……………………………………………………………….

Postadress…………………………………………………………          Telefon……………………………………………………………...

E-postadress…………………………………………………….

Passuppgifter

Fader……………………………………………………………………………...               

Reg.nr/stb.nr……………………………………                          Ras…………………….

Moder………………………………………………………………………………              

Reg.nr/stb.nr……………………………………                          Ras…………………….

 

Datum och underskrift…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ansökningsblanketten skickas till         Avgifter och kostnader som redovisas nedan kan

FNH Registrator                                        betala med SWISH till nummer: 123 063 13 82.

c/o Anna-Caisa Lindbäck                       Ange alltid hästens namn samt vad betalningen

Storvägen 66, 952 04 PÅLÄNG                   avser. Betalning kan även ske till pg 645 24 20-0.

Telefon 070 – 780 58 00                         Ange alltid hästens namn samt vad betalningen

Helgfri vardag 8.00 - 10.00                   avser.

Information om ifyllnad av ansökningsblankett

 

1             Registrering/hästpass

Här fylls i om ansökan avser registrering och nytt hästpass för föl, unghästar och hästar som inte tidigare har pass. Fr.o.m. 2006-01-01 ska alla hästar ha pass. Kostnaden för passet är 1 300:-/pass. Om ansökan inkommer före 1 november det år hästen föds är kostnaden 900:-/pass. Passet skickas mot postförskott.

För att ansöka om hästpass ska följande skickas till registraturen:

Original av betäckningsrapport

Chipmärkningsrapport

Tagelprov 

Signalementsbeskrivning  

Ansökan om bevarandestöd för svenska hästraser (fölstöd). Observera att passansökan ska ha inkommit till registraturen före 31 december för föl födda innevarande år för att ansökan ska kunna göras. Se mer information på föreningens hemsida, www.nordsvensken.org

2             Ändring i hästpass

Här fylls i om ansökan avser exempelvis ändring av signalementsbeskrivning. Ändringen kostar 300: - och passet samt signalmentsbeskrivningen ska skickas till registraturen för ändring. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

3             Kastrering

Här fylls i när hingsten kastrerats samt datum för detta. Observera att hästens pass ska skickas till registraturen. Kostnad för ändringen är 300: -. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

4             Uttagen ur livsmedelskedjan

Här fylls i när hästen givits läkemedel som upptas på förteckning över livstidskarens och i och med detta ska tas ut ur livsmedelskedjan. Datum för detta ska anges. Observera att hästens pass ska skickas till registraturen. Kostnad för detta 300: -. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

5             Tilläggsregistrering

Hästar som kommer från utlandet och vistas i Sverige mer än 90 dagar ska tilläggsregistreras.
Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av Svenska Hästavelsförbundets godkänd id-kontrollant, om hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske.

Följande ska skickas in till registraturen för att göra tilläggsregistreringar:

Passet i original samt ägaruppgifter.

Hästens ägande ska styrkas antingen genom att bifoga en kopia på köpeavtal eller köpekvitto där uppgift om säljare, köpare, hästens namn och datum från vilket ägarskapet framgår. Om inte detta finns ska ett alternativt ägarintyg bifogas.

Det utländska passet kommer inte att bytas ut mot ett svenskt om det uppfyller de krav som EU har fastställt. Endast om det utländska passet inte uppfyller EU:s krav kommer föreningen att arkivera det och utfärda ett svenskt pass. Kostnad för tilläggsregistrering är 300:-/ansökan. Ska införande i Grundstambok ske är avgiften 900:-/ansökan. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

6               Ansökan om duplikatpass - dödande av handling  

Om originalhandling av pass förkommit gäller följande:

Pass: Ett duplikatpass kan utfärdas efter att en identifiering av hästen skett med hjälp av chipmärkning och signalementsbeskrivning av en av Svenska Hästavelsförbundets godkända id-kontrollanter samt att den ursprungliga passhandlingen dödats. Detta sker genom anmälan till registraturen samt annonsering på FNH:s hemsida www.nordsvensken.org där en protesttid om trettio (30) dagar gäller. Om ingen skriftlig protest inkommit under denna tid kan duplikatpass utfärdas. Utfärdas duplikatpass undantas hästen med automatik från livsmedelsproduktion. Kostnad för detta 1 300: -. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev.

7.            Dödande av handling - betäckningsrapport

Betäckningsrapport: Om betäckningsrapporten har förkommit kan kopia på hingsthållarens exemplar accepteras. Noggrann kontroll mot språngrulla görs för att säkerställa att korrekta uppgifter registreras. Eventuellt kan DNA-typning bli aktuell. I övrigt gäller samma information vid dödande av originalhandling som för pass.

8.            Avliden häst

När hästen dör eller avlivas ska passet skickas in till registraturen för makulering. Om makulerat och hålslaget pass önskas i retur ska bifogas ett frankerat och adresserat kuvert, ingen avgift tas ut. Om makulerat och hålslaget pass önskas i retur med rekommenderat brev tas en kostnad ut på 300:-/försändelse. Avgiften inkluderar rekommenderat returbrev. Vid slakt på slakteri ombesörjs passhanteringen av slakteriet.

9.            Ägarbyte

Ägarbyte ska inrapporteras till registratorn. Det ägarbevis som sitter instoppat på passpärmens insida tas ur och uppgifterna på ägarbeviset ska fyllas i av säljare och köpare. Därefter insänds ägarbeviset till registraturen. Kopia av köpekontrakt bifogas lämpligen. Kostnad för detta 200:-/ägarbyte.

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2019-07-12  Copyright: 2015-2020 All rights reserved