hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Overksamma Hingstar i avel Hingstar ur avel Hingstlinjer Avelsvärdering Tappningslista Hovbroskröntgen Hingstkatalogen
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Hovbroskröntgen

Till landets Hästkliniker/-sjukhus

Som bekant skall nordsvenska brukshingstar vara friröntgade i framhovarna med avseende på hovbroskförbening innan de får godkännas för avel.

Styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen har beslutat att den av Föreningen förvaltade forskningsfonden även hösten 2018 skall bekosta hovbroskröntgningen för de nordsvenska brukshingstar som är födda år 2016 och som avses visas på avelsvärdering för hingstar 2019.

Förutsättningar härför är dock att röntgenundersökningen sker under perioden 1 september – 1 december 2018

Vi vill därför be de hästsjukhus/-kliniker som utför hovbroskröntgen på ovan nämnda hingstkategori att sända faktura på röntgenundersökningen till:

Stiftelsen Professor Karl Erikssons Fond, c/o Jan Rudérus, Bartna 230, Kullen, 655 95 VÄSE.

På fakturan skall anges namn, adress och telefonnummer på hingstägaren samt registreringsnummer, namn och härstamning – far, mor och morfar på hingsten. Uppgifterna hämtas från uppvisat Hästpass.

Samtliga röntgenbilder skall tas enligt bifogad anvisning och sändas för avläsning till:

Bilddiagnostiska Kliniken

Universitetsdjursjukhuset, SLU

Box 7040

750 07 UPPSALA

Bilderna ska vara märkta med datum, vilket ben som är undersökt, vilken sida som är lateralt, hästens namn, registreringsnummer samt chipnummer vilket skall ha kontrollerats mot pass. Digitala bilder skickas i högupplöst DICOM format på CD, e-post (bilddiagnostik@uds.slu.se) eller annan digital överföringsform (WeTransfer etc). OBS! Bilder i andra digitala bildformat är inte godkända.

Analoga bilder ska ha ovanstående information inbränt i röntgenbilden. Märkning med tuschpenna godkänns ej.

Bilderna skickas sedan tillsammans med kopia av hingstens stamtavla/hästpass.

OBS! Fonden bekostar undersökningen endast om bilderna sändes av kliniken till SLU för avläsning.

Med Tack för hjälpen och vänlig hälsning

För Stiftelsen Professor Karl Erikssons Fond

Kåre Gustafson, Ordförande

Emmetorp

610 12 HÄLLESTAD

070 - 555 04 63

Towa Wallbom, vice sek

Önnabo 1009

694 97 RÖNNESHYTTA

073-181 83 39

Bilaga: Instruktion för ”Röntgen kallblodshingstar”.

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2018-08-18  Copyright: 2015-2020 All rights reserved