hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Forskning


Examensarbete om smittskydd och vaccinationsrutiner inom hästuppfödning

Jag heter Emma Faring och går sista terminen på veterinärprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Jag skriver ett examensarbete som handlar om smittskydd och vaccinationsrutiner inom svensk hästuppfödning. Det är en enkätstudie som riktar sig till de som är verksamma inom olika delar av hästuppfödningen i Sverige. Syftet med studien är att få en inblick i hur vaccinationsrutiner och smittskydd tillämpas inom de olika verksamheterna och hur detta kan skilja sig mellan olika raser och verksamheter. Om det framgår av enkätsammanställningen att det behövs, kommer jag också att erbjuda förslag till förbättringar av rutinerna för att uppnå en minskad smittspridning, så att vi ska kunna få så friska hästar som möjligt.

Jag skulle vilja be Er om hjälp att nå ut till Era medlemmar så att de kan få tillgång till och svara på enkäten, skulle Ni kunna hjälpa mig att distribuera den eller har Ni möjlighet att skicka mig vidare till någon som har mailadresser eller andra sätt att nå ut till medlemmarna? Det går alldeles utmärkt att vidarebefordra detta mail!

Vid frågor går det bra att kontakta mig på denna mail (emfg0001@stud.slu.se).

Vänligen använd denna länk:  https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=645163X143980193X32388

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2018-11-04  Copyright: 2015-2020 All rights reserved