hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Aktiviteter
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

FNH-Ungdom

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfaerg-6.JPG

Kontaktperson:

Sofia Martinsson, e-post: martinsson.sofia@gmail.com .

Ungdomsgruppen har en egen e-postadress: fnhungdom@outlook.com


Styrelsen/arbetsgruppen för FNH Ungdom består nu av följande medlemmar:

  • Sofia Martinsson, sammankallande
  • Erika Karlsson
  • Jennie Preiholt
Distriktens val av ungdomsrepresentanter hittar du här!


Anvisningar för att visa häst vid hand samt att tävla i handlerklass hittar du här.


Mötesprotokoll från FNH Ungdom 2018-08-03, Tyresta Gård

1. Mötet öppnas av sammankallande Sofia som är mötets ordförande

2. Fastställande av dagordning, Jennie väljs som sekeriterare.

3. Presentation av de i FNH Ungdom riks för mötesdeltagarna, samt att alla närvarande presenterade sig och sade vilket distrikt de representerar.

4. Sofia läser verksamhetsberättelsen från hösten 2017 till mötesdagen (se Verksamhetsberättelse).

5. Ekonomisk redogörelse för deltagarna.

6. Utvärdering av 2018 års ungdomsläger hos Emma och Uffe i Moheda.

12 betalande varav 11 deltagande barn och ungdomar på årets läger. Aktiviteterna hade stor variation så som körning i enbet, par och trespann. Hovslagare höll förevisning, jordbrukskörning, visning av häst vid hand samt bruksridning för att nämna några.

Det enda som deltagarna ville ändra på var att de gärna har ett längre läger

(paus pga forans ankomst)

7. Planering inför kommande år: Bidrag till årets almanacka efterfrågades samt efter självständiga ungdomar/unga vuxna för att bemanna montern vid årets SIHS. Lägerplats till 2019 diskuterades och bads om ideer och tankar. Lägret är årets viktigaste event för ungdomsarbetet. Information om HNS ”Hästlov” delgavs deltagarna vilket äger rum 30/9 med ambition att få igång fler mindre evenemang för barn och unga runt om i landet. FNH Ung finns här som bollplank och stöttning till distrikten när de vill arrangera liknande event.

8. Övriga frågor: Sofia förklarar för deltagarna hur det fungerar att söka pengar vid evenemang för unga via SH, Brunte och HNS. Vi nämner att Brunte har pengar för att dela ut till de som vill visa brukskörning på ridskolorna runt om i landet.

Varpå det följer diskussion om hur vi ska kunna engagera barn och unga ute i landet. En idé är att vi sammanställer ett kursprogram/provapåprogram som ser lika ut för alla som vill göra något sådant på en ridskola, för att förenkla och standardisera. Ungdomsgruppen finns här som knytpunkt för de som behöver stöttning eller bolla idéer.

En idé om att vi ska göra en enklare brunstkalendrar att sälja i FNH Ungdoms regi kom från Christina Allansdotter, då de borde vara billiga att tillverka och säljbara.

Enfråga om hur många ungdomar vi har i föreningen dök upp och vi bollar frågan vidare till Jan.

En önskan från ungdomaran är att få träffa fler barn/ungdomar som precis som dom har ett stort intresse för vår Nordsvenska Brukshäst och körning.

Att arrangera utflykter/dagsturer kom som idé. Önskan om en utflykt till skansen och hovstallet för FNH’s ungdomar dök upp. Sofia ser det som en genomförbar sak att hitta på tillsammans.

En till önskan kom att anpassa JUF’s tävlingar för barn och unga dök också upp. En bruksridningsklass för barn och vid körning kan de ställa upp och tömköra en bana med sin häst.

9. Jennie och Sofia tackar mötesdeltagarna för ett trevligt och givande möte och mötet avslutas.


Årsmöte FNH Ungdom 2017-08-04, Jönköping

Närvarande: Erika Karlsson, Blekinge Emma Andersson, Bohuslän Jennie Preiholt, Västmanland Louise Andersson, Krononberg Adelina Svensson, Jönköping

1. Mötets öppnande med fika.

2. Presentation av styrelsen/medverkande personer under mötet.

3. Erika redogör verksamhetsberättelsen för det gånga året, se nedan:

Under året som gått har vi i styrelsen haft 4 telefonmöten, ett möte under avelsvärderingen på Grevagården. Samt att vi haft kontinuerlig kontakt via vår chattgrupp.

FNH ungdom medverkade på avelskonferansen 2016 och gjorde en presenation.

Almanackan för 2017 producerades och alla blev sålda (165st)

FNH ungdomsläger i Rättvik 6-9 juli.

Sofia medverkander under ett av SH mötet i Gränna

Årsmöte Jönköping.

4. Emma redogör för FNH Ungdoms läger 2017. Emma berättar hur lägren är upplagda och exempel på aktiviteter under lägren. Emma redogör utvärderingen av årets läger, deltagarna har svarat på en enkät som kan summeras som ” FNH ungdomsläger är årets höjdpunkt”.

5. Almanackan för 2018, med tanke på hur få medverkande vi är under mötet skjuter vi upp röstningen för vilka bilder som kommer med i almanackan. Erika ska även efterlysa fler bidrag med vintermotiv, sedan sker röstningen via Facebook gruppen ”FNH Ungdom”.

6. Planering inför kommande år. Årets ungdom: Distrikten nominerar en ungdom  Presentation om personen skickas till Annica, riks styrelsen ihop med FNH ungdomsstyrelse väljer sedan ut en vinnare för ”Årets Ungdom”. Priset ska sedan delas ut på riksstämman i samband med de andra utmärkelserna. Det diskuteras även om att ansöka om bidrag för pris till detta via SH.

7. Inga övriga frågor.

8. Mötet avslutas.

Vid protokollet Erika Karlsson

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2019-06-13  Copyright: 2015-2020 All rights reserved