FNH_logga.png                                                             
 
Hem Föreningen Förkommen originalhandling EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Distrikt

Distrikt Fullmäktigeledamöter 2019 Telefon
AC Västerbotten Inger Vincent 070-258 99 32 Hemsida
BD Norrbotten Helene Skogqvist 070-325 32 52 Hemsida
C Uppland Ann-Christin Lindqvist 070-263 66 06 Hemsida 
Elisabeth Larsson 070-274 23 33
D Södermanland Vakant Hemsida
Peter Samuelsson 070-488 58 48
E Östergötland Göran Molin  070-374 01 50 Hemsida
Eva Samelius 070-954 54 64
Annika Karlsson 070-672 73 84
F Jönköping Gunnar Gärdeborg 070-260 99 53 Hemsida 
Kenth Jansson 076-807 50 15
G Kronoberg Anna Berglund 070-203 75 75 Hemsida 
Yvonne Ahlquist 070-606 57 09
H Kalmar Göran Jonasson 070-889 05 28 Hemsida
I Gotland Ellen Norrby 073-567 55 04
K Blekinge Nanna Engstrand 070-992 12 10 Hemsida 
LM Skåne Annki Enberg 070-255 13 39 Hemsida
Pia Lund 070-607 21 07
N Halland Christel Carlsson 070-235 47 01 Hemsida
Inger Larsson 070-693 08 76
O Göteborg & Bohuslän Björn Nordmark 070-346 91 10 Hemsida
Sune Hjerpe 0303-77 40 34
Anders Magnusson 070-236 42 12
PN Norra Älvsborg Anne Hummel  073-976 73 37 Hemsida
Olle Pettersson 070-594 40 61
PS Södra Älvsborg Hans Svensson  0325-763 79 Hemsida
Ann-Christine Andersson 070-563 06 46
R Skaraborg Kristina Stockman 0511-560 18 Hemsida
Christina Allansdotter 070-740 03 90
S Värmland Maria Hofstedt 070-341 35 87 Hemsida
Ingela Arpi 0553-140 55
T Örebro Ola Sjölin 070-668 51 10 Hemsida
Anna Karlsson 072-014 64 16
U Västmanland Jennie Preiholt 070-286 99 24 Hemsida
W Dalarna Jessica Rytter 073-922 22 15 Hemsida
Linn Gustavsson 070-635 95 29
X Gävleborg Martin Ståhlklo 070-603 75 10 Hemsida
Jan-Erik Sundström 0290-382 51
Y Västernorrland Margareta Andersson 070-744 70 44 Hemsida
Z Jämtland/Härjedalen Marie Lidvall 073-182 44 06 Hemsida
Danmark
Jylland Nord/Midt Andrea Schmidt 0045-53 77 26 47 Hemsida
Sjælland/Øerne John Isaksen 0045-578 401 68 Hemsida
Jylland Syd/Fyn Vilande distrikt
Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2019-08-24  Copyright: 2015-2020 All rights reserved