hits counter
FNH_logga.png                                                             
 
Hingsthållarutmärkelse Stora hingsthållarutmärkelsen Avelsdiplom Stora avelspriset
Hem Föreningen EU-projekt Distrikt Avel Registrering Hingstar Ston KBI/FKP Utmärkelser PR/Info allmänt FNH-Ungdom Distriktsaktiviteter Utbildningar Forskning Hästannonser Kontakt Länkar Kalendarium Hästdagar

Avelsdiplom

FÖRENINGEN NORDSVENSKA HÄSTENS AVELSDIPLOM

Diplom avsett att utdelas till ägare av sto som enligt nedanstående statuter, gjort sig bemärkt i aveln. Föreningens avelsdiplom som åtföljts av FNH:s silvermedalj, har sedan 1954 och fram till och med 2018 utdelats till 583 ston.

STATUTER

​Diplomets namn skall vara: Föreningen Nordsvenska Hästens Avelsdiplom.

Diplom kan utdelas för sto som har:

o minst fem avkommor, oavsett kön, vilka vid premiering och vid lägst tre års ålder, erhållit Klass I eller avlagt godkänt prov för KBI.

o alternativt, 10 avkommor, icke premierade, men fallna efter i nordsvenska rasstamboken intagna föräldrar.

Diplom kan utdelas för äldre sto som gått ur aveln. Diplom kan även utdelas postumt inom tre år efter det att stoet dött.

Diplom tilldelas den som äger stoet vid diplomutdelningen eller senast ägde detsamma.

Tillsammans med diplomet medföljer Föreningen Nordsvenska Hästens silvermedalj. Förslag till diplomets utdelande ställs till styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen och kan göras av premieringsnämnd, fullmäktige i Föreningen Nordsvenska Hästen eller styrelse för hästavelsförening. Förslaget skall vara väl motiverat och skriftligt. Stopptid att inkomma med ansökningar är senast åtta veckor före årets fullmäktigemöte.

​Diplom skall om möjligt utdelas vid Föreningen Nordsvenska Hästens Fullmäktigemöten.

                                                                              

Valid CSS!

Sidan uppdaterad 2018-12-20  Copyright: 2015-2020 All rights reserved